Sedan klickar du pa ”fortsatt”, och fyller i en profil

Sedan klickar du pa ”fortsatt”, och fyller i en profil

About life, the Universe and Everything.

Du ser texten ”REGISTRERA DIG GRATIS!”, och fyller i anvandarnamn. Da ingick du ett pakt, som senare kostar dig 1 400 kr.

Descendants of the Golgafrinchans

Under ”Fortsatt” finns namligen en band med sma bokstaver som heter ”allmanna affarsvillkor”. I den lanken finns en text. I den texten, som inklistrad i Word blir 21 sidor lang och som ar skriven kungen brutal kanslisvenska, tas all mojliga irrelevanta fragor upp. Men ifall du anda laser till sidan 16 och 17 star meningen ”Uppsagning av de avgiftsbelagda tjansterna (sk. ”Premium medlemskap”) amna ske senast 14 kalenderdagar innan utgangen fran varje avtalsperiod – savida ej annan tidsperiod an angivna tidsfristen avtalats (kika aven under kapitel 2 ”Forlangning fran avtal”).”

Vad betyder enar denna text? Jo, enligt det Luxemburgska dating-fortaget betyder det att nar du under texten ”Registrera dig gratis” klickar kungen knappen ”fortsatt” inneha du medelst detta klick forbundit dig att sjalvmant och utan anmodan innan en given tidpunkt skicka ett frankerat skrivelse till Luxemburg, dar du skriftligen anser upp ett mojligen framtida premiumavtal. Inneha datumet passerats ar det kort. Da ar det enkom att hosta upp pengarna.

Detta hande uppsyn vaninna Lisa. Hon ar en nyskild tvabarnsmamma, som jobbar deltid och forsoker fa tillvaron med nyinkopt lagenhet och vardag att skrida ihop. Hon surfade omkring kungen olika dating-siter, fyllde i profiler, kopte produkten med en sa kallad ”engangsavgift” kungen 1347 kronor, men tyckte ej just be2 varje nagot att ha efter att ha testat i nagra dagar, glomde sin registrering och seglade framat i livet. Hon hade inte uppfattat att hon kopt ett abonnemang. Ordet abonnemang star inte heller. Istallet star det finstilt under att de forut att hon amna undga paus tanker fornya tjansten automatiskt, men inte att hon ar tvingad att ga med pa detta. Det star samt nagot om ”uppsagningsperiod” som ”kan variera”, och att hon kan lasa mer under ”installningar”. Lisa forutsatter att hon kommer att ringa en sporja nar det blir dags, och glommer alltihop.

Nagonstans under hennes junisemester far de tag gallande henne, personalen gallande be2, och forklarar via email att hon amna spendera dessa fler 1347 kronor, annars blir det ”inkasso”. Kraven kommer pa email. De anser ”betala blott, sa ska vi mildra dig!” De anser ”du tvungen verkligen avlona, for annars gar vi vidare, du sexiga rumГ¤nska kvinnor har ingatt samforstand, du har ingen sann, du maste, annars Kronofogden ….”.

Engangsavgiften varje ingen engangsavgift, och datumet for uppsagning innan fornyelse var passerat. De hade forsokt dra para mer kosing, och inte lyckats, och nu kravde de henne gallande de forestaende sex manaderna.

Min vaninna, liksom flertal andra, trodde uppriktigt att om man inte betalar en ens en absurd rakning kan man bli ”prickad” och aldrig mer fa ett lan. Hon berattar detta forut mig nar vi i borjan fran juli fikar i min tradgard, och anser ”du forstar, jag far rubba! Jag och barnen inneha ingenstans att bo.” Sa hon inneha betalat dessa deg. Det ar forstas pengar som skulle gatt till annat. Det ar forstas klover som utfor ett sa stort grop i hennes manadsbudget att hon blir knackt, somnlos och nervos. Det ar en avbrack som faktiskt sarar och skadar. De pengarna hade rackt till nya cyklar till barnen. Och hon inneha slangt bort dem pro att hon inte forstatt att nagonstans finstilt fanns ett datum som skulle passeras i det tysta under varen.

”De skickade ingen rakning”, forklarade hon. ”De sa att sjalv skulle skrida in kungen hemsidan och finn hur jag skulle bekosta. Och sen gick det ej att erlagga. Sjalv holl pa med det dar hur manga timmar som helst. Till slut fick jag skrida till banken och avlona. Forut de sa att de inte kunde racka nagon rakning.”