Nago tredjedel itu hetero karla skulle vilja tillverka flera romantiska partners samtidigt

Nago tredjedel itu hetero karla skulle vilja tillverka flera romantiska partners samtidigt

Polygami age varit en vanlig sed i manga traditionella manskliga samhallen, sam det praktiseras fortfarande i vissa delar itu varlden idag. Skad i de majoritete moderna vasterlandska kulturer ar polygami (tvegifte) forbjude, sam icke-monogama relationer avrads i allmanhet. Skad betyder det att folk i vasterlandska kulturer ej age nagot engagemang av manggifte eller att inleda karleksrelationer tillsamman manga partners medan? Nagon nyligen publicerad undersokning publicerad i tidskriften Archives of Sexual Behavior forsokte undersoka denna sporja narmare.

Baksida av underben befinner sig skillnaden emella polyamori, polygami, polygyni samt polyandri?

Polyamori, polygami, polygyni sam polyandri ar former bruten konsensuella icke-monogama relationer, skad dom skiljer sig at nar det galler vem som befinner si indragen sam hurda relationerna befinner si uppbyggda.

  • Polyamori ar nago relationsstil sasom medge individer att tillverka manga romantiska och/eller sexuella partners samtidigt, tillsamman samtycke av samtliga inblandade parter. I polyamorosa relationer anses allihopa inblandade individer vara jamlika partners, och det finns ett betoning villig offentlig samfardsel och samtycke. Polyamori kan involvera personer itu vilket kon kvinnor Maltesiska sasom helst samt ar inte limitera till nagon bestam familjestruktur.
  • Polygami, daremot, refererar mo nago art fran relation darborta nagon manniska befinner si aktenskapsbunden tillsamman manga partners samtidigt. Polygami forknippas vanligtvis tillsamman nagon hane som ager flertal fruar, vilket befinner sig kant sasom polygyni, men det kan samt aberopa ett brud sasom har flera man, vilket ar kant som polyandri. Polygami utovas ofta fran religiosa eller kulturella motiv samt befinner si forbjudet i massa lander.
  • Polyandri, specifikt, befinner si ett gestaltning itu polygami dar ett kvinna inneha manga hanar samtidigt. Denna cirka fran forhalland befinner sig tamligen ovanligt jamfort tillsamman polygyni sam ar vanligare i vissa traditionella samhallen i delar bruten varlden saso Tibet, Nepal samt delar bruten Indien.

Sammanfattningsvis ar polyamori nago relationsstil saso medge individer att innehava manga partners med samtycke, samtidigt polygami sam polyandri ar specifika former bruten polygama relationer darborta ett indivi har flera makar fran synonym eller annorlunda kon.

Foredrar man att ha flera partners?

Studien, utford av en trupp av forskare a Storbritannien och Malaysia, undersokte forekomsten bruten polygamt hag hos tva sortimen fran folk av Storbritannien. Saken da ett studien omfattade 393 aktor, under tiden saken da andra studien inkluderade 735 deltagare. Bada studierna fokuserade gallande polygama relationer, darbort nagon herre har flera fruar, eftersom detta befinner sig saken dar vanligaste formen fran polygami i traditionella samhallen.

Resultaten bruten saken da ett studien visade att det fanns en blygsamt intresse stav polygama relationer. 19 % itu deltagarna angav e plan bruten entusiasm for att hava atskilliga romantiska relationer meda. Andock nivan bruten engagemang varierade bundenhet pa kon, med karla jatte- mer bringa for polygyni annu kvinnor. Sak ar att hela 32 % fran mannen sasom ingick i studien uttryckte nagon saker niva bruten engagemang stav polygami, jamfort tillsammans enbart 5 % itu kvinnorna. Fangslande formodligen vart det sma konsskillnad i oppenhet forut polyandri, ett belagenhet darborta nagon brud ager flera karlar, darbort 9 % av mannen sam 10,6 % itu kvinnorna uttryckte nago sake grad bruten engagemang.

Nar forskarna jamforde intresset for polygami tillsamman andra typer bruten relationer fann do att folk i genomsnitt foredrog att vara singlar alternativ i e monogamt forhallande. Skada deltagarna stallde sig mer positiva at icke-monogama relationer sasom skedde i konsensus, an hemliga icke-monogama forhallanden saso skedde utan medgivand fran alla partners. Nar forskarna kollapsade uppgifter over konen, fann do att mottaglig polygyni och manliga ”karleksaffarer” varje par fran do mest socialt acceptabla formerna bruten icke-monogami. Sammantaget tyder dessa upptackt kungen att manniskors pla av hag forut polygami paverkas bruten dom upplevda kostnaderna och fordelarna med annorlunda former bruten icke-monogama relationer.

Forskarna fann samt att sociosexualitet, sasom befinner si ett matt kungen hurdan villiga persone ar att flodforgrening i tillfalliga sexuella relationer (saso one night stands), var en hoppingivande prediktor stav icke-monogamt hag. Tillsamman andra glos, persone saso befinner sig mer oppna for tillfallig goka befinner si samt mer benagna att existera intresserade bruten icke-monogama relationer. Detta klipp overensstammer tillsamman forra forskning som visar att sociosexualitet ar forknippat tillsamman ett storre onskan att intresser sig i icke-monogamt upptradand.

I den andra studien fokuserade forskarna specifikt kungen polygynt hag sam undersokte flera statusrelaterade egenskaper, som umgangesbenagen status, intrasexuell rivalite samt partnervarde, saso rimli prediktorer fran entusiasm pro poly-relationer. Resultaten bruten den andra studien replikerade mot bamse andel resultaten fran saken dar etta studien, tillsamman sociosexualitet och kvinnlig intrasexuell maktkamp saso do starkaste prediktorerna for icke-monogamt entusiasm. Intressant kanske forutsade ick do statuskopplade egenskaperna polygynt intresse specifikt, vilket tyder pa att intresset for polygyni inte ar unikt kalibrerat mo personliga eller situationella faktorer.

Statusrelaterade egenskaper befinner si individuella egenskaper som befinner sig forknippade tillsamman trevlig lage, som klokhet, attraktionskraft, lon sam utbildningsniva. Dessa egenskaper traffa vanligtvis saso onskvarda darfor de kan eskalera nagon individs sociala stallning, och do kan besta attraktiva stav mannisko sasom soker efter ett romantisk medspelare tillsammans bunt social lage.

Ytterligare tolkning av polygamt entusiasm jamfort tillsammans andra typer bruten relationer avslojade att, forut den genomsnittliga personen, var allihopa former fran icke-monogami mindre attraktivt ann att existera ensamstaende eller att inga i ett monogamt forhallande.